Ürünler

Elektrokimyasal Biyosensörler

Serigrafi baskı elektrotlar (SPE) çok geniş bir tüketici penceresine sahiptir. Elektrotlar sağlık merkezleri, hastaneler gibi kuruluşlarca çeşitli amaçlara hizmet edecek biçimde kullanılabilir. (Hastalık teşhisi, enzim gibi biyomoleküllerin seviyelerinin tespiti, adli vakalarda satışı ve kullanımı yasaklı maddelerin tanımlanması vb.)

 

Serigrafi baskı elektrotlar elektrokimyasal biyosensörler sınıfında yer almaktadır.
Elektrokimyasal biyosensörler, çevresel izleme gibi tıbbi olmayan uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır ayrıca yiyecek ve içecek maddelerinin kalite kontrolünde de kullanılmaktadır. Organik pestisitleri veya inorganik maddeleri analiz etmek için elektrokimyasal biyosensörler aracılığıyla dolaylı izleme yapılabilir. Bu aynı zamanda endüstrilerde ve çeşitli ortamlarda yüksek öneme sahip ağır metallerin, florür, siyanür izlenmesini de içerir.

Tıpta biyosensörler, insan kanının biyokimyasal bileşenlerini (glikoz, üre, kolesterol vb.) belirlemek, hastalık biyobelirteçlerini tanımlamak ve kalıtsal hastalıkların moleküler teşhisini yapmak için kullanılır. Biyosensörler, klinik tanıda kullanılan cihazların %80’inden fazlasını oluşturmaktadır. Biyosensörlerin kullanımı, onkolojik, immünolojik, nörodejeneratif, kardiyovasküler ve bulaşıcı hastalıkların erken aşamalarda tespit edilmesini sağlar.

 

Screen Printed Electrode Çeşitlerimiz

  • Karbon bazlı SPE
  • Ag/AgCl SPE
  • Biyosensör geliştiricileri için çözümler*

 

Sırasıyla altın, karbon ve gümüş mürekkepli ekran baskılı elektrotlar

Sırasıyla altın, karbon ve gümüş mürekkepli ekran baskılı elektrotlar

 

*Biyosensör geliştiricileri için modifiye elektrokimyasal biyosensörler tasarlayarak çalışmalarınız için optimum sistemi tasarlıyoruz. (Modifiye SPEs için ekibimizle iletişime geçiniz.)

 

 

EnglishTürkçe