Proje Danışmanlık

TÜBİTAK Proje Değerlendirmesi

Ekibimiz, TÜBİTAK 1512 (Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı) programı kapsamında yapacağınız ve süreci devam eden başvurularınızı değerlendirerek proje geliştirme aşamasında destek sağlamaktadır. Amacımız proje kabul sürecinin optimum bütçe kalemleri ile doğru bir fizibilite tayini ile gerçekleştirmektir.

Destek verdiğimiz proje konuları aşağıdaki gibidir:

  1. Medikal ürün geliştirme
  2. Biyoteknoloji tabanlı inovasyon
  3. Malzeme mühendisliği ve üretim tabanlı yenilik
  4. Yazılım tabanlı projeler

Proje Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekilenler

Projenizin teknik ve mühendislik altyapısı ile ilgili fizibilite çalışmalarının doğru yapılması önemlidir. Aynı zamanda işletmenin organizasyonel yapısını ilgilendiren; muhasebe, finans, operasyon planlama, kilit ortaklıklar ve ortaklık yapısı gibi farklı disiplinlerden bilgilerin proje ile sunulması istenilir.

  • Literatür Araştırması, ürünün akademik anlamda doğrulaması
  • Prodis sisteminin tanıtımı
  • Kanvas iş planının oluşturulması (kilit ortaklar, kilit kaynaklar, kilit etkinlikler, maliyet yapısı, gelir kaynakları, dağıtım kanalları, müşteri ilişkileri, müşteri kesitleri ve değer önerileri)
  • Projeye ait iş paketlerinin oluşturulması ve proje çıktılarının anlatılması
  • Projenin katma değerinin ve gerçekçi kısıtların belirlenmesi
  • Bütçe ve Nakit Akış tablolarının oluşturulması, harcama kalemlerinin gerekçelendirilmesi ile ilgili dokümantasyonun yapılması.

Proje sürecinizde size ve ekibinize projenizin değerlendirme sürecinde teknik desteğin sağlanmasında, revizyon çalışmalarının yapılmasında ve hakem sunumu öncesinde etkili bir sunum hazırlama aşamalarında sizlere destek olmak isteriz.

EnglishTürkçe