Bir Fikrim Var: AGON

Bir Fikrim Var: AGON

Haberin asıl kaynağı için: https://vizyonergenc.com/icerik/bir-fikrim-var-agon

1)      Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Merhabalar ben Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi Aleyna YILDIZ. AGON ekibinin lideriyim. Dokuz Eylül Üniversitesi, İnsansız Hava Araçları Topluluğu (DEHA)’da Roket Takımı’nda görev aldım ve halen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrenci Topluluğu’nda denetim kurulu üyesiyim. Stajlarımı Rolls Royce Power Systems AG ve Universitat Bayreuth’da tamamladım. Girişimcilik serüvenimize ekip olarak 2019 yılında başladık. İlk olarak projemizi Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A. Ş’nin bir kolu olan BAMBU programında geliştirmeye başladık. AGON (agṓn) Latince’de “rekabet” anlamına gelmektedir. Aslında bizim Staphylococcus aureus bakterisine karşı verdiğimiz mücadeleyi ve zamanla yarışımızı temsil etmektedir.

2)      Projenizin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısınız?

İş fikrimiz aynı zamanda ekip arkadaşım olan Betül ESKİOCAK ile yaptığımız bir istişare üzerine çıkmıştır. Projemizin literatür araştırması kısmı bir hayli uzun sürmüştür. 2017 yılından itibaren projenin geliştirilmesi ve fizibilitesi üzerinde sıkı bir çalışma yaptık. Bambu programına başvurmamızla birlikte aslında fikrimizi ilk defa dile getirmiş ve bir platformda sunma fırsatını elde etmiş bulunduk.

3)      Projenizi detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

Gram pozitif bir insan patojeni olan Staphylococcus aureus), tüm dünyada hastalar ve hastaneler üzerinde muazzam ekonomik yük getiren enfeksiyonların önde gelen nedenlerindendir. Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisi, antibiyotiklere dirençli hale geldiklerinden dolayı zorlaşmıştır. Sistemimiz bakteriyi elimine etmez, bakterinin varlığını görsel faz analizi yöntemi ile tespit eder. 

4)      Neden bu projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz?

Sistemimiz bakteriyi elimine etmez, bakterinin varlığını kendi yazılım programını kullanarak faz analizi görüntüleme yöntemi ile tespit eder. Bu nedenle insan faktörünü ve bu faktörden oluşabilecek hata oranlarını azaltmaya neden olur. Klima ve hava filtrasyon sistemlerindeki denetimsel aksaklıklardan meydana gelebilecek sorunları en aza indirerek yasal açıklıkları kapatır. Maddi açıdan ise bahsedilen sistemler buluşumuza kıyasla çok daha yüksek fiyatlıdır. Staphylococcus aureus bakterisisin algılanması ile birlikte her yıl global olarak yaşanan hem maddi hem de can kayıplarının önüne geçilmesi ön görülmektedir. Bu durum ise dolaylı olarak tüketilen antibiyotik ve tedavi amaçlı kullanılan ilaçların kullanımını azaltarak, bilinçli ilaç tüketimini desteklemektedir. Buluşumuzun maliyetinin daha cüzi olması dolayısı ile ulaşılabilirliği daha yüksek olarak kullanımsal yaygınlığı daha yüksektir. Hastalar ile temastan kaçınılarak, bakterinin çoğalması için gereken optimize ortamdan bakteriyi mahrum kılar. Bu nedenle, Staphylococcus aureus nedenli oluşabilecek viral enfeksiyonların ve nihai olarak komplikasyonların oranını azaltarak daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlar.

5)      Projenizin sektöre nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

2017 yılında MRSA, Amerika Birleşik Devletleri’nde 300.000’den fazla hastaneye yatışa ve tahmini 10.000 ölüme neden olmuştur. Türkiye için istatistiksel nitelikte bir çalışma bulunamamıştır. Giderek hem antibiyotiklere direniçli hale gelen hem de uygulanan tedavilere dirençli hale gelen bu bakteri can kayıplarının yanısıra aynı zamanda hem devlete hem de hastanelere büyük bir miktarda madd külfet oluşturmaktadır. Bakteriye maruz kaldığı anlaşılan hastanelerin yoğun bakım üniteleri mühürlenerek; bakteriyem ortadan kaldırılana kadar kapatılmaktadır. Ölen hastaların ailelerinin ise hastaneye karşı hukuki dava açmaları mümkündür. Özel hastaneler ve kuruluşlarda ise aynı zamanda prestij ve güven kaybı ile ilişkin maddi kayıplar söz konusudur. Maddi kayıplar ise her zaman hastaneler ile sınırlı değildir. Staphylococcus aureus bakterisinin varlığına ilişkin ölümler aynı zamanda otellerde, hapishanelerde, spor salonlarında vs. İnsan yoğunluğun çok olduğu yerlerde rastlanmaktadır. Patent ön araştırma raporu sonucunda; ulusal ya da uluslararası mecrada bir rakibimiz bulunmamaktadır. “Hastane yoğun bakım ünitelerinde gram pozitif Staphylococcus aureus bakterisinin algılanmasını sağlayan biyosensör” başlıklı buluşunuzun patent başvurusu yapılmıştır. Patent başvuru numaramız ise 2020/07494’dir.

6)      Neden size yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Sağlığın öneminin derinden hissedildiği bu pandemi sürecinde sağlığın değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Bu nedenle biyoteknolojiye ve dolayısıyla insan sağlığına yapılacak her yatırımın çok değerli olduğunu düşünmekteyiz. 2,5 yıldır literatür araştırmamızı ve teorik doğrulamalarımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 1 yıldan uzun süredir de girişimcilik sektöründe aktif olarak yer almaktayız. Artık serüvenimizin fiziki bir ürün üretmeye ve ticarileşmeye doğru gitmesini hedeflemekteyiz. Bunu gerçekleştirebilmek için ise yatırıma ihtiyacımız bulunmaktadır.

7)      Projeniz ile ilgili planlarınız ve hedefleriniz nelerdir, 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz?

Biyosensör uygulamamızı başarıyla gerçekleştirip Staphylococcus aureus nedenli maddi ve can kayıplarının önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Şirketleşmeye yönelik adımlar tamamlandıktan sonraki hedefimiz, aklımızda bulunan diğer biyoteknoloji tabanlı projelerimizi de gerçekleştirmek. Bu şekilde AR-GE tabanlı, öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan ve uluslararası mecrada üretim yapabilen bir marka haline gelmeyi hedeflemekteyiz.

8)      Okurlarımıza iletmek istediğiniz düşünceleriniz var mı?

Girişim serüvenimizi okudukları için teşekkür ederiz.

EnglishTürkçe