Özellikler

Staphylococcus aureus Nedir?

Gram pozitif bir insan patojeni olan Staphylococcus aureus tüm dünyada hastalar ve hastaneler üzerine ekonomik yük getiren nozokomiyal enfeksiyonların önde gelen nedenidir. Endokardit, enterokolit, folikülit, solunum sistemi hastalıkları, toksik şok sendromu,  kan çıbanı, karbonkül ve deri apseleri Staphylococcus Aureus nedenli son derece ciddi komplikasyonlardandır. Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisi hızla gelişen antibiyotiğe dirençli suşlara eğilimi nedeniyle son derece zorlaşmıştır.

 

SARS-COV-2 İlişkisi

Sadece günümüz Covid-19 pandemisinde değil, on yıllardır çeşitli virüslerin neden olduğu salgınlarda ve hastalıklarda Staphylococcus aureus gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar ve koenfeksiyonlar uzmanlar tarafından rapor edilmiştir.

 

 

 

Staphylococcus aureus ve Maddi Kayıplar

 

Hastane infeksiyonları 19. yüzyıldan beri bilinen en önemli sağlık sorunlarından biridir. Hastanede yatarak tedavi gören hastaların gelişmiş ülkelerde %5-10’unda, gelişmekte olan ülkelerde ise %15-20’sinde hastane infeksiyonları görülmektedir.

Hastane infeksiyonları sadece ABD’de yılda 2 milyondan fazla infeksiyona, 90.000 ölüme ve yılda yaklaşık 7 milyar dolar ek harcamaya neden olmaktadır. [1]

Ülkemiz için genel bir maliyet analizi yapılmamış olmakla birlikte, hasta başına ek maliyetin yaklaşık 1.500 Dolar olduğu, bunun da toplam sağlık harcamaları içinde 500 Milyon ila 1 Milyar Dolar ek maliyete neden olacağı bildirilmektedir. [2]

 

 

 

ÇÖZÜM

Sistemimiz bakteriyi elimine etmez, bakterinin havadaki varlığını faz analizi görüntüleme yöntemi ile tespit eder böylece güvenlik önlemlerinin alınıp, ileri problemlerin oluşmasını engeller.

 

 

[1] Soule BM, Huskins WC. A global perspective on the past, present and future of nosocomial infection prevention and control. Am J Infect Control 1997;25:289-93.

[2] Çetinkaya Şardan Y. İnfeksiyon kontrol programlarının organizasyonu ve İnfeksiyon kontrol uygulamaları. Willke AT, Söyletir G, Doğanay M, (eds). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi’nde. 3. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008:564-75

EnglishTürkçe